S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

    


    

您当前的位置:内容页

2017中国电影博物馆-伊朗电影周

    

 

824-830

 

中华文明与波斯文明的交往源远流长,2000多年前的丝绸之路,伊朗作为交通枢纽,连接了古代世界里生活在东西方的人们。今天,21纪中国一带一路的建设中,伊朗更是重要的合作伙伴。中伊两国电影也有许多共同点,两国电影产业均诞生于20世纪末,作为两个历史文化繁盛的国家,电影融合了本国的文化特色,被赋予不一样的文化内涵。随着伊朗电影在国际市场上的大放异彩,国内的观众对于伊朗影片早已经不再陌生。不同于西方电影的大制作,伊朗电影是纯粹质朴的,主题多取材于小人物的日常生活,平淡自然地展现了普通人的生活状态,通过日常琐事进一步探讨人性及导演的哲学性思考。

此次伊朗电影周,我们为大家选了六部不同类型的佳片,其中有今年奥斯卡金像奖最佳外语片《推销员》,本片导演阿斯哈·法哈蒂两次摘得奥斯卡最佳外语片奖;世界影坛上占一席之地的导演——阿巴斯·基亚罗斯塔米的极具实验性和先锋性的作品《希林公主》;伊朗式战争片《期盼》,两伊战争背景下,伊朗女性导演纳基斯·阿贝耶通过一为伊朗母亲的视角展现了女性在战争中所扮演的重要角色;以及难得一见的女性为主角的犯罪类型影片《我》。

 

1. 推销员 The Salesman

这就是你们想在影院内看到的奥斯卡最佳外语片!

尹麦德(沙哈布·侯赛尼 Shahab Hosseini 饰)是学校里教授文学的老师,同时,他和妻子蕾娜(塔兰涅·阿里多斯蒂 Taraneh Alidoosti 饰)一起在剧团里表演话剧,夫妻两人感情十分深厚。因为之前的住处成了危房,两人匆匆搬进了新公寓。一天妻子蕾娜提前回到家中,不想遭到了陌生男子的袭击晕倒在浴室之中,彻底打破了二人的生活......

                             

《推销员》这部影片是由阿斯哈·法哈蒂执导的,获得曾执导《一次别离》、《过往》,凭借《一次别离》获得第84届奥斯卡金像奖最佳外语片、第61届柏林电影节最佳影片金熊奖, 《推销员》在今年第89届奥斯卡颁奖典礼上再次摘得奥斯卡金像奖最佳外语片。

本片中导演沿用以往风格,讲述了他擅长的中产阶级陷于道德困境的故事。导演通过矛盾冲突的制造,营造出极为强烈压迫感的戏剧效果,却又自然地展现了普通人的现实生活。片名取自美国剧作家剧作家亚瑟·米勒的剧本《推销员之死》,并以剧中剧的形式贯穿影片,影射影片情节。

然而今年年初川普提出的一纸“禁穆令”激起千层浪电影各界人士强烈表达了不满及同情。颁奖前发哈蒂发表声明拒绝前往颁奖。但是有人解读,川普才是此片斩获奥斯卡最大的推手,是一场政治正确的投票。不过剧作创作、情感性格的构建、故事的讲述、以及演员的优秀表演让导演再捧回一座小金人也是实至名归的。

 

2. 希林公主 Shirin

 

这是一部极为大胆的先锋作品。导演在影片中虚构了一部电影,但是自始至终没有出现任何影片的画面,而是通过人物对白和声音推动着故事的发展。而影片真正主角或者说是女主角们则是影厅内坐在荧幕前的女性观众。镜头推向了女观众的脸孔,记录下她们的感受神态。

 

影片中的电影是不存在的,但故事本身源自于20世纪的一首波斯诗歌,讲述了希林公主纠结凄美的爱情故事,在伊朗及中东地区广受喜爱,被导演改编搬上荧幕。

“一千个读者,一千个哈姆雷特”,电影一旦开始放映,它就是导演和观众共同拥有的。我们看着电影中一百零五位女观众,情绪变化、感动落泪,从而窥探她们的内心世界,或许每个人都在希林公主的身上看到自己的影子、寻找共鸣。

 

然而尼尔波兹曼认为一个好的读者不会因为发现了什么警句妙语而欣喜若狂,一个忙于分析的读者恐怕无暇顾及这些。同样作为观众,寻找共鸣有时可能成了我们欣赏电影的障碍,作一个理性成熟的观影人,我们不禁要去深思导演他想表达的究竟是什么。

 

影片由114名伊朗女演员和法国著名影星朱丽叶·比诺什,喜欢伊朗电影的朋友可以从找一找熟悉的面孔。

戈达尔说“电影始于格里菲斯,终于阿巴斯?!?SPAN lang=EN-US>

黑泽明称阿巴斯的作品“无与伦比”

 

阿巴斯·基阿罗斯塔米堪称当今世界影坛的大师,伊朗电影复兴的领军人物。应当说,阿巴斯让伊朗电影制作者受到世界性关注,他第一部让西方广泛认可的影片是1987年的儿童片《何处是我朋友的家》,表现孩子天真无邪的心灵世界的儿童电影如今成为伊朗电影的标志性类型,善于从平凡的事件中揭示人类最深的情感。

 

3.期盼 Track143

奥尔法独自辛苦地把一儿一女抚养成人,丈夫在她年轻的时候意外丧生,并且还一直照顾着自己的老母亲。当两伊战争爆发后,奥尔法的儿子约尼斯只留下了一张字条,便和朋友一同上了战场。然而战争中,奥尔法失去了儿子的消息。当同乡人告诉她伊拉克的电台会公布战俘的名单,从此奥尔法无时无刻都把收音机带在身上,等候着儿子的消息......看着一个个释放回乡的年轻人,奥尔法终归能否期盼到儿子的归来?

本片导演纳基斯·阿贝耶是一位伊朗女导演,她通过一位伊朗母亲和妻子的视角再现了两伊战争,以及展现了女性在战争中所扮演的重要角色;战场似乎历来是属于男人的,然而面对战争女性一样坚忍强大。

 

4. 《我》 I

米扎表面上是一位普通的伊朗女性,在矿泉水厂作顾问,同时给孩子教音乐。但她的另一个身份却是一名从事非法活动的头目,并且引起了警方对她的追查。有人暗中为她提供消息,警方已经派人埋伏在她的身边。但与此同时她遇到了一位一心想要成为歌手,热情洋溢的年轻人。多年来游走在灰色地带的她,冷酷、独立、睿智,面对自己的抱负、情感,她又将做出怎样的决定.....

这是一部犯罪类型的影片,故事情节围绕着主人公米扎展开,由《一次离别》的女主角雷拉·哈塔米扮演许多人的固有印象中的伊朗女性似乎都与头巾、保守等一系列词语相联系。然而这一次哈塔米在片中的精彩表演,为观众展现了不同于许多家庭伦理式伊朗电影中的女性角色。

 

5. 狂暴骗局 Rabidity

两位好友沙克鲁和萨瓦什在犯罪的道路上越走越远,他们给一名违法的有钱人设下骗局,骗光了他所有的财产并把他送进监狱。沙克鲁本身有嗜赌的癖好,在赌桌上出老千也赢了很多钱,但萨瓦什对此很不满。之后沙克鲁在赌桌上出老千被发现,黑帮给他24小时让他以三倍偿还否则就要他的命,他去找萨瓦求助,由此两位好友和黑帮之间危险的猫鼠游戏开始了。

 

如果说影片《我》成塑造了一名伊朗新女性的犯罪片,那么这一部则是风格完全不同但更偏传统类型的犯罪片。导演营造了紧张的悬疑的气氛,推动故事情节,相比很多伊朗自然叙事的节奏,本片节奏更加紧凑,尤其影片后半步步紧逼,情节扣人故事推理性强,带来意想不到的反转结局。

 

6. 意外的真相 Jameh Daran 

在父亲的葬礼上失落的希林漫无目的地四处游走,这时她忽然发现葬礼上的一位宾客身形相貌与父亲极其相似。尽管受到叔父的反对但好奇的希林着了魔般地想要找到该男子。被逼无奈之下叔父承认该男子是希林父亲的私生子??醋排蠲疾徽?,母亲向希林回忆了往事,并说出了让希林感到意外的真相——希林并不是父亲和她所生,而是早年领养的。事情似乎明朗了,希林与葬礼上的男子不是亲兄妹。但是父亲的情妇却给出了截然不同的说法。

本片入围2015年上海国际电影节金爵奖最佳影片提名作为。影片通过三位女性,三个视角分段叙述拼最终凑出的“意外真相”,一层一层地为我们呈现伊朗一个时期的真实的家庭生活,以及过去落后的婚姻制度造就的女性的悲剧命运。

 

 

加入会员俱乐部
影片介绍:
公元2700年,地球早就被人类祸害成了一个巨大的垃圾场,已经到了 无法居住的地步,人类只能大举迁移到别的星球
导演:       片长:
导演:李巨源
上映: